КАБІНЕТИ

 

В освітньому закладі працюють   40 навчальних кабінети та кабінет-музей.
Постійно ведеться робота над оновленням матеріально-технічної та навчально-методичної бази кабінетів, оснащенням їх інтерактивним обладнанням, комп'ютерною технікою.

 

Основною метою навчальних кабінетів є забезпечення оптимальних умов для організації навчально-виховного процесу та реалізації таких завдань:

-    організація індивідуального та диференційованого навчання;

-    забезпечення в старшій школі профільного поглибленого навчання;

-    організація роботи гуртків та факультативів;

-    проведення засідань шкільних методичних комісій;

-    індивідуальна підготовка вчителя до занять та підвищення науково-методичного рівня.

Кабінет технічних засобів навчання (1) обладнаний новими меблями, технічними засобами навчання (телевізор + DVD, відеомагнітофон, музичний центр, комп’ютер, SMART дошка). Кабінет використовується для проведення інтерактивних уроків, упровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес.

Кабінет хімії (1) обладнаний новими меблями, магнітною дошкою, витяжною шафою, демонстраційним столом, технічними засобами навчання (телевізор + DVD), хімічним посудом та реактивами, хімічними приладами, аптечкою, засобами пожежогасіння. Сучасна наочність, дидактичні матеріали; навчально-методичні експозиції змінного та постійного характеру, виготовлені учнями.

 

Кабінети української мови та літератури (3) оснащені новими учнівськими меблями та дошками, два - комп'ютерами і проекторами. Навчально-методичне забезпечення складається з навчальних програм, навчальних та методичних посібників. Розподіл засобів навчання здійснюється за класами та темами, створена картотека дидактичних матеріалів. Навчально-наочні посібники: відеофільми для уроків української літератури, значна кількість СD з матеріалами для уроків мови та літератури, залікові зошити для тематичного оцінювання (по класах), портрети українських письменників. До послуг учнів – підручники та навчальні посібники, довідково-інформаційна література, бібліотечка художньої літератури, словники. Всі кабінети озеленені та затишні.

Кабінети зарубіжної літератури та російської мови (2) обладнані новими меблями, наочністю постійного та змінного характеру: стендами, портретами зарубіжних письменників, державними символами України, містять велику кількість дидактичних матеріалів

 

Кабінети алгебри та геометрії (2) обладнані новими меблями, сучасною наочністю, дидактичним та роздатковим матеріалом. У наявності набори креслярських приладів, геометричні фігури. В одному кабінеті встановлено проектор з екраном, в іншому телевізор

 

Кабінети англійської мови (2) обладнані новими меблями, сучасною наочністю постійного та змінного характеру, дидактичними матеріалами. В одному кабінеті встановлено проектор з екраном.

Кабінет основ здоров'я обладнаний учнівськими меблями. У ньому створена постійна експозиція, що відображає основні напрямки роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності, розміщені наочні  навчальні посібники. Зібраний дидактичний та методичний матеріал, нормативні документи, накази щодо питань охорони праці та безпеки життєдіяльності. Продовжується робота над комплектацією кабінету технічними засобами навчання та навчальними відеопрограмами.

 

Кабінети початкових класів (10) розташовані на І та ІІ поверхах.

Всі кабінети  укомплектовані сучасними магнітними дошками, учнівськими меблями, одномісними та  двомісними партами.
Обладнання класів технічними засобами навчання (телевізори, магнітофони, DVD, комп'ютери, проектори, екрани), сучасною наочністю постійного та змінного характеру (плакати, таблиці), яскравими дидактичними матеріалами для індивідуальної та групової роботи з учнями дає можливість учителям  працювати творчо, впроваджувати інноваційні методи навчання та виховання дітей.
Кабінети початкової школи дуже зручні, затишні, в кожному є зелений куточок, місце для ігор та килимки для відпочинку дітей під час перерви та фізкультхвилинок. У класах створені невеличкі бібліотечки з цікавим підбором дитячих книжок.


Кабінет біології – просторе та світле приміщення обладнане учнівськими меблями, сучасною наочністю постійного та змінного характеру. Кабінет має власну лабораторію де зберігаються прилади (мікроскопи, лупи тощо) та навчальні об’єкти: гербарії, біологічні макети, моделі, муляжі, опудала та скелети тварин, таблиці та схеми. У кабінеті розташований куточок живої природи, утворений великою кількістю кімнатних рослин та представниками фауни, які живуть у акваріумі. Кабінет обладнаний комп'ютером, проектором і екраном.

 


Кабінет фізики зустрічає учнів сучасними меблями, обладнаними для проведення лабораторних робіт та практикуму. Кабінет має все необхідне приладдя для демонстраційного та фронтального експерименту; кодоскоп, телевізор, DVD, відеомагнітофон, комп'ютер, проектор та екран. Кабінет містить велику кількість мультимедійних дисків для роботи з учнями в інтерактивному режимі на уроках та в позаурочний час.

Обладнання кабінету історії та правознавства складається з трьох частин: нові учнівські меблі, технічна апаратура (телевізор, DVD та відеомагнітофон), учбові посібники (карти, картини, таблиці, схеми, фільми, дидактичні роздаткові матеріали). У кабінеті розміщена бібліотека історичних наукових праць та джерел
Кабінет інформатики обладнаний новими меблями, сучасною наочністю постійного та змінного характеру, дидактичними матеріалами, 15 комп’ютерами, технічними засобами навчання (проектор + екран). Навчання проходить з використанням сучасних технологій, аудіо і відео матеріалів, ігрових додатків різноманітних курсів. На кожний урок в початковій школі створюється презентація. В кабінеті налагоджена локальна мережа і  діти навчаються з її використанням.

Кабінет мистецтв обладнаний новими меблями, сучасною наочністю постійного та змінного характеру, дидактичними матеріалами, технічними засобами навчання (телевізор + DVD, відеомагнітофон, музичний центр, програвач платівок, проектор, екран). У кабінеті діє виставка народних інструментів, є колекції платівок з класичною, народною, дитячою програмною музикою; дисків, відео- та аудіо- касет. Уроки музики проходять у супроводі фортепіано.


Кабінет географії обладнаний учнівськими меблями, наочністю постійного та змінного характеру, дидактичними матеріалами, картосхемами, таблицями, глобусами, компасами для орієнтування на місцевості, географічними атласами та роздатковим матеріалом для виконання практичних робіт. У кабінеті розміщена бібліотека науково-популярної літератури, колекція гірських порід та мінералів.