ЛОГОПЕДИЧНІ ПОСЛУГИ

Кількість дітей з мовленнєвими порушеннями має тенденцію до збільшення і все більше учнів потребують логопедичної допомоги. Тому вчасне надання логопедичної допомоги всім дітям з порушеннями мовлення – актуальне і дуже важливе питання.  Адміністрація СЗШ №54 приділяє велику увагу дітям з особливими потребами і створює сприятливі умови надання логопедичних послуг.

На базі середньої загальноосвітньої школи № 54 Солом’янського району м.Києва організовано роботу логопедичного пункту. Основним завданням логопункту є усунення порушень усного і писемного мовлення, запобігання різних відхилень мовленнєвого розвитку учнів, пропаганда логопедичних знань серед педагогів та батьків.
На логопедичний пункт зараховуються учні з відхиленнями мовленнєвого розвитку 1-4-х класів наступних загальноосвітніх навчальних закладів: № 54, № 22, № 52, № 173, № 174. Насамперед логопедична допомога надається учням    СЗШ  № 54, мовленнєві вади яких перешкоджають успішному навчанню.
Завідуюча логопедичним пунктом – логопед Божевська Ірина Іванівна, досвідчений фахівець з 20-ти річним стажем логопедичної практики, спеціаліст вищої категорії.
У своїй роботі логопед керується чинним “Положенням про логопедичні пункти системи освіти”,  планом роботи логопеда на навчальний рік.
З 1 по 30 вересня та з 1 по 30 червня кожного року логопедом проводиться діагностичне обстеження усного і писемного мовлення всіх учнів 1-4-х класів та дітей, які зараховуються у перші класи закріплених шкіл, з метою виявлення в них мовленнєвих порушень.
З учнями, що мають мовленнєві недоліки, проводиться корекційна логопедична робота паралельно з навчанням дітей у школі. Заняття з ними проводяться у години, вільні від уроків.
Основна форма організації навчально-корекційної роботи - групові заняття. Наповнюваність груп – 4-5 дітей.
До груп добираються діти з однорідними порушеннями мовлення та однакового віку. На логопункті комплектуються такі групи учнів:
1.     З фонетичними порушеннями
Це самостійна вада, коли порушена вимова однієї групи звуків або двох і більше артикуляційних груп, а саме: дитина зовсім не вимовляє звук, замінює один звук іншим, спотворює звук (міжзубна, бокова вимова свистячих або шиплячих звуків, гортанне Р і т.д.), нестійка вимова окремих звуків (в одних випадках вимовляє звук правильно, в інших - спотворено).
2.    З фонетико-фонематичним недорозвитоком мовлення
Неправильна вимова звуків ускладнюється недостатньо розвиненими фонематичними процесами. Це призводить до виникнення проблем в оволодінні читанням і письмом: такі порушення як дислексія (неспроможність оволодіти без спеціальної логопедичної допомоги процесом читання) та дисграфія (недоліки писемного мовлення, письма)
3.     З фонетико-фонематичними порушеннями (ФФН) з елементами загального недорозвитку мовлення (ЗНМ)
ФФН поєднується із вторинним недорозвитком лексичної і граматичної сторін мовлення (бідність словника, аграматизми у самостійній мові тощо).
4.     Із заїкуванням
5.    З мовними дефектами, що спричинені порушенням будови артикуляційного апарата .


Корекційна робота з кожною групою дітей з вадами мовлення проводиться систематично, за ефективними сучасними методиками по усуненню мовленнєвих недоліків.
Регулярно проводяться індивідуальні заняття по подоланню заїкання, загального недорозвитку мовлення і інших складних порушень.
Систематично надаються консультації батькам учнів і вчителям з питань профілактики та усунення мовленнєвих недоліків.

ГРАФІК РОБОТИ

ЛОГОПЕДИЧНОГО ПУНКТУ

У вересні
обстеження мовлення учнів
на базі шкіл № 22, 52, 54, 173, 174

З   01 жовтня 
робота логопедичного пункту
на базі школи № 54

Вівторок                              12.30 – 18.30

Середа                                    12.30 – 18.30

Четвер                                    12.30 – 18.30