ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ

•    підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки педагогічних працівників;
•    забезпечення виконання єдиних принципових підходів до навчання і виховання учнів;
•    озброєння педагогічних працівників сучасними педагогічними технологіями та знанням сучасних форм і методів роботи;
•    вивчення, узагальнення та використання передового педагогічного досвіду роботи учителів;
•    підвищення рівня знань, умінь і навичок учнів шляхом упровадження інноваційних форм і методів роботи;
•    сприяти створенню та розвитку профільного навчання в освітньому закладі;
•    залучення молоді до національної та світової культури;
•    збереження морального та фізичного здоров’я  підростаючого покоління;
•    виховання патріотизму, громадянських якостей особистості;
•    забезпечення педагогічних умов для соціалізації школярів, виховання в них життєвої компетентності;
•    сприяння розвитку творчо обдарованих дітей;
•    виховання культури безпеки життєдіяльності серед учнів школи;
•    зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази освітнього закладу.